V-Ray – podstawowe informacje o programie.

Najprostsza definicja V-Ray mówi o tym, że mamy w jego przypadku do czynienia z silnikiem renderującym, a więc takim, którego podstawowe zadanie polega na przedstawianie informacji znajdujących się w dokumencie elektronicznym w takiej formie, która jest najbardziej właściwa w przypadku danego środowiska. W tym konkretnym przypadku silnik ten znajduje zastosowanie w oprogramowaniu, którego celem jest tworzenie trójwymiarowej grafiki na ekranie komputera. Za sam silnik odpowiadają Vladimir Koylazov oraz Peter Mitey – dwaj Bułgarzy, którzy w roku 1997 w Sofii założyli firmę Chaos Group.

 


O dużej popularności silnika v ray decyduje szereg czynników, wśród których na szczególną uwagę zasługuje to, że używa on wyjątkowo zaawansowanych technik. Wśród nich warty wzmiankowania jest choćby algorytm globalnego oświetlenia, nie można jednak nie wspomnieć również o mapowaniu fotonowym oraz o szeregu innych rozwiązań, których nie można stosować w konkurencyjnych silnikach renderujących. Wspomniane techniki mają zresztą niemożliwy do przecenienia wpływ na efekty pracy z silnikiem. Stosując V-Ray można liczyć na rezultaty o wiele bardziej spektakularne niż te, które osiąga się z wykorzystaniem innych silników renderujących typowych dla klasycznych aplikacji do tworzenia grafiki trójwymiarowe. Sam rendering sprawia więc wrażenie zdecydowanie bardziej fotorealistyczny, w czym niemała jest zasługa bardzo wiernego odzwierciedlenia klasycznych efektów oświetlenia. Oczywiście, osoby decydujące się na zastosowanie wspomnianego silnika muszą liczyć się także z pewnym ograniczeniem, które daje o sobie znać zwłaszcza, jeśli jest on wykorzystywany w odniesieniu do sprzętu gorszej jakości. Jest to zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową, niemożliwe do uniknięcia z uwagi na ilość obliczeń, jaka jest wykorzystywana w czasie pracy silnika.
Liczba zastosowań silnika renderującego V-Ray jest niemal nieograniczona. Bardzo często wykorzystuje się go w procesie tworzenia produkcji filmowych, choć nie gardzą nim również architekci, którzy mogą, z jego wykorzystaniem tworzyć jeszcze bardziej realistyczne sceny 3D wykorzystywane w celach marketingowych. Silnik jest zresztą systematycznie aktualizowany, jego użytkownicy nie mogą więc narzekać na to, że nie odpowiada on zmieniającym się potrzebom osób odpowiedzialnych za tworzenie wizualizacji 3D.
Samo korzystanie z silnika i programów, które go wykorzystują, może być dość skomplikowane zwłaszcza, jeśli zainteresowanie nim wykazują osoby, które nie miały do tej pory do czynienia z oprogramowaniem odpowiedzialnym za tworzenie grafiki trójwymiarowej. Na szczęście, nie jest to problem, z którym nie można byłoby się uporać. Wstępne informacje na temat działania tak silnika V-Ray, jak i aplikacji z nim powiązanych, można uzyskać już za pośrednictwem stron Internetowych. Zarówno poza granicami naszego kraju, jak i w Polsce nie brakuje też firm świadczących usługi szkoleniowe w tym zakresie. Sporym wsparciem okazują się również fora internetowe skupiające osoby tworzące wizualizacje 3D z wykorzystaniem omawianego tu silnika.
—–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *